Stoppen met roken in de gemeente

Rokers aanmoedigen om te stoppen

De gemeente kan rokers aanmoedigen en motiveren om een stoppoging te ondernemen door correcte informatie over roken en stoppen te verspreiden.

Rokers ondersteunen bij het stoppen

De gemeente kan rokers doorverwijzen naar de bestaande kwaliteitsvolle rookstopondersteuning. Ook kan ze een rookstopaanbod stimuleren of zelf ontwikkelen, en daarbij aandacht besteden aan de risicogroepen.

Roken voorkomen

Voorkomen van roken is in de eerste plaats gericht op jongeren.

Meeroken voorkomen

Het voorkomen van passief roken wordt grotendeels geregeld door de wet. Maar er zijn nog uitdagingen, die de gemeente mee kan aangaan.

Lokaal tabaksbeleid

De gemeente kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van (mee)roken en het stoppen met roken. Een lokaal tabaksbeleid biedt heel wat kansen. Gezondheidswinst is er een van.

Risicogroepen kunnen in de gemeente beter worden aangesproken. Maar ook de andere doelgroepen van een lokaal tabaksbeleid – het eigen personeel, de algemene bevolking en intermediairen – kunnen lokaal gemakkelijker bereikt worden.

Een tabaksbeleid bestaat uit vier pijlers:

  1. informeren en sensibiliseren
  2. regels en afspraken
  3. aanpassingen van de sociale en fysieke omgeving
  4. zorg en begeleiding (rookstopondersteuning, …)

Meer over de invloed van een lokaal tabaksbeleid