Wat moet u zeker weten over roken en stoppen?

Welke boodschap kan u over stoppen geven aan de roker?

Het VIGeZ ontwikkelde samen met de universiteiten, mutualiteiten, bij de problematiek van roken betrokken beroepsgroepen en de sector van de gezondheidspromotie een korte boodschap over stoppen met roken die elke intermediair kan geven aan een roker.

De boodschap verwijst naar de manieren van stoppen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en naar de hulp die voorhanden is in Vlaanderen.

Hoe kan een roker stoppen?

In de door het VIGeZ en partners ontwikkelde boodschap over stoppen met roken leest u er meer over.

Alle info vindt u ook op de site van Tabakstop.

Terugbetaling van rookstopbegeleiding

Sommige rokers willen meer info over de gedeeltelijk terugbetaalde rookstopbegeleiding door een tabakoloog. Hoeveel moet de roker zelf betalen? Hoeveel wordt terugbetaald? Meer info hierover vindt u op de sites van het VIGeZ, de VRGT en Tabakstop. Bekijk hier ook eens de handige folder.

Landelijk en lokaal kwaliteitsvol rookstopaanbod

U kan rokers doorverwijzen naar:

  • het lokale rookstopaanbod op deze site: hier vindt u de door tabakologen begeleide groepscursussen die georganiseerd worden in de gemeenten, en de gegevens van de individuele praktijken van tabakologen.
  • het landelijk rookstopaanbod:

Rokers tot en met 20 jaar kunnen terecht bij SmartStop.

Interessante tools

Hoe kan u in uw dagelijkse praktijk rokers motiveren tot rookstop? Neem een kijkje op motiverentotrookstop.be. Deze site leert u de basistechnieken van motiverende gespreksvoering. Zo wordt het consult efficiënter en wint u tijd. En bouwt u een goed contact op met uw patiënt of cliënt.

Het VIGeZ maakte een handige flowchart die duidelijk maakt hoe je in enkele minuten tijd een roker kan motiveren om te stoppen met roken.

De oriënteringsboom is een hulpmiddel om het rookprofiel en de motivatie van de roker te bepalen op basis van het model van de opeenvolgende stadia van gedragsverandering van Prochaska en Di Clemente: pre-contemplatie, contemplatie, beslissing, actie, volhouden, terugval. De aanpak moet daarbij worden afgestemd op de fase waarin de roker zich bevindt. Voor de hulpverlener is het nuttig om te weten hoe gemotiveerd de roker is, maar dit model kreeg inmiddels ook veel kritiek omdat het onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is. (Opgelet, het onderdeel ‘rookstop: begeleiding en hulpmiddelen’ van deze folder is inmiddels verouderd).

Er zijn inderdaad ook andere manieren om naar gedrag en motivatie te kijken. Zo is volgens de PRIME-theory het gedragsveranderingsproces dynamischer en impulsiever: mensen maken niet altijd coherente en stabiele plannen en beslissingen gebeuren niet altijd bewust.

In dit model wordt minder gefocust op de mate waarin de roker klaar is om te stoppen. Er wordt meer rekening gehouden met het momentane verlangen om te stoppen.

De motivatiegraad van de roker kan inderdaad relatief zijn, want de hardnekkige verslaving, die roken is, speelt ook een grote rol. Als een roker geen interesse heeft om te stoppen en zich in de fase van ‘pre-contemplatie’ bevindt, dan moet de hulpverlener er volgens het fasenmodel voor zorgen dat hij naar de volgende fase overgaat. Maar als de roker dat niet kan omdat hij zwaar verslaafd is, kan men hem ook op het bestaan van efficiënte rookstopmiddelen en kwaliteitsvolle rookstophulp wijzen en hem zo tot actie bewegen.

Meer basisinfo over roken en stoppen?

Lees de feiten over stoppen.