Meer over het nut van adviseren, motiveren en begeleiden

Adviseren

Aan elke roker kan minstens een stopadvies gegeven worden, toegespitst op zijn situatie. Verschillende interventies zijn mogelijk.

Motiveren en motivatie van de roker verhogen

Een van de interventies is de motivatie van de roker om een stoppoging te doen bevragen en, indien nodig, proberen te verhogen.

Er kunnen uiteenlopende redenen zijn waarom een roker onvoldoende gemotiveerd is om een stoppoging te ondernemen: gebrek aan info over de schadelijke effecten van roken, de inschatting over onvoldoende financiële middelen te beschikken, angst om te stoppen, slechte ervaringen in het verleden, …

De motivatie trachten te verhogen is nuttig bij elke roker die overweegt om te stoppen of (een verhoogd risico op) een rookgerelateerde klacht of aandoening heeft, maar (nog) onvoldoende gemotiveerd is.

Bespreek eerst de functie die het roken heeft voor de roker. En breng de voor- en nadelen van roken ter sprake. Op basis van de zgn. vijf R’s kan de motivatie van de roker effectief verhoogd worden:

- Relevance (relevantie): moedig de roker aan om uit te drukken waarom stoppen voor hem persoonlijk relevant is, en om dat zo specifiek mogelijk te doen.

- Risks (risico’s): vraag de roker om de potentiële risico’s van roken te benoemen: korte- en lange termijnrisico’s, risico’s die samenhangen met meeroken door anderen. Verwijs naar de risico’s die mogelijk van toepassing zijn op de roker zelf en beklemtoon ze.

- Rewards (beloning): vraag aan de roker om de voordelen van stoppen met roken te benoemen. Verwijs naar de voordelen die mogelijk van toepassing zijn op de roker zelf en beklemtoon ze.

- Roadblocks (barrières): vraag aan de roker welke obstakels en belemmeringen stoppen in de weg staan (schrik om te mislukken, gewichtstoename, gebrek aan steun, depressie, …). En geef elementen aan die daarop een antwoord kunnen zijn, bv. kwaliteitsvolle rookstopbegeleiding.

- Repetition (herhaling): herhaal deze motivatieverhogende interventie bij de volgende ontmoeting met deze roker indien nodig. Maak ook duidelijk dat de meeste rokers meerdere stoppogingen nodig hebben voor ze definitief stoppen.

Meer info over adviseren en motiveren:

De roker zelf begeleiden bij het stoppen of doorverwijzen naar begeleiding

Begeleiding bij het stoppen is nuttig voor elke roker die op korte termijn gemotiveerd is om te stoppen.

Maar ook andere rokers kunnen ermee gebaat zijn, want de behandeling zelf kan een antwoord zijn op een gebrekkige motivatie of hardnekkige verslaving die ervoor zorgt dat de motivatie laag blijft. Er is gedragsmatige en farmacologische ondersteuning, maar de combinatie van de twee biedt de roker het meeste kans op succesvol stoppen op de lange termijn.

  • Gedragsmatige ondersteuning is gericht op psychologische of psychosociale gedragsbeïnvloeding en –begeleiding.
  • Farmacologische ondersteuning verwijst naar rookstopmedicijnen die het stoppen met roken kunnen ondersteunen: alle zorgverstrekkers kunnen er goede info over geven, sommige zorgverstrekkers kunnen de medicatie aanbieden (nicotinevervangers zijn vrij verkrijgbaar in de apotheek, andere medicatie is alleen verkrijgbaar op voorschrift), erkende rookstopbegeleiders (tabakoloog en huisarts) kunnen het gebruik van medicatie begeleiden en afstemmen op de specifieke roker.
  • In ons land wordt stoppen-met-rokenhulp door de tabakoloog gedeeltelijk terugbetaald.

In ons land kunnen alleen deze erkende rookstopbegeleiders intensievere vormen van hulp bieden. Maar alle andere zorgverstrekkers kunnen wel doorverwijzen naar deze kwaliteitsvolle vormen van rookstopondersteuning: Tabakstop, huisarts, individuele praktijk van de tabakoloog en groepscursus begeleid door een tabakoloog.

Lees hier de handige folder over de nieuwe terugbetalingsregeling die geldt sinds januari 2017.

Meer info