Stoppen met roken in de eerste lijn

Alle zorgverleners kunnen rokers (op weg) helpen

Roken veroorzaakt grote gezondheidsschade. Maar een zeer grote meerderheid van de rokers wil echt graag stoppen. Daarom is het nuttig dat alle beroepsgroepen in de zorg stoppen met roken aanbevelen en op een goede manier ondersteunen. U kan de juiste kennis over stoppen met roken verspreiden.

Dat is belangrijk want de doorsnee roker heeft die kennis vaak nog niet. U kan de roker ook advies geven en motiveren.

Cruciale rol voor de eerste lijn

De gevolgen van roken spelen wellicht een rol in de professionele relatie die u hebt met uw patiënt of klant.  Als eerstelijnsgezondheidswerker hebt u veel contacten met rokers, soms zelfs dagelijks. Vaak hebt u ook meerdere opeenvolgende contacten met hen. U staat dichtbij de roker en kan hem of haar echt (op weg) helpen.

U beschikt ook over de nodige geloofwaardigheid om het onderwerp roken aan te snijden en hulp te bieden of naar hulp door te verwijzen.

Minimaal kan u als eerstelijnsgezondheidswerker aan alle rokers die u ontmoet een kort stopadvies geven. Maar u kan ook enkele andere kortdurende interventies toepassen.

De roker wijzen op het bestaan van intensievere interventies waarvan hij kan gebruikmaken kan ook nuttig zijn.

Basisinfo over roken en stoppen met roken

Wat moet u als eerstelijnsgezondheidswerker zeker weten?

Welke rol voor welke beroepsgroep?

Huisartsen, apothekers, tandartsen, vroedvrouwen en diëtisten kunnen een grote rol spelen bij de ondersteuning van rokers. Wat gebeurt er vandaag al?