Welke boodschap over stoppen met roken kan u als professional aan een roker geven?

WAT IS EEN GOED STOPPEN-MET-ROKENADVIES?

In Vlaanderen werkten de leden van het ‘Vlaams Platform tegen Tabak’ samen een gedeelde boodschap uit over stoppen met roken. De inhoud van deze korte tekst wordt onderschreven door verschillende beroepsgroepen, de sector van de gezondheidspromotie en de mutualiteiten en universiteiten.

Zo weet u wat u als intermediair kan vertellen aan de rokers die u ontmoet. Want dat is niet zo eenvoudig.

Er wordt in deze boodschap voor intermediairen verwezen naar aanbevolen en wetenschappelijke onderbouwde manieren van stoppen met roken. En naar de kwaliteitsvolle hulp die in Vlaanderen beschikbaar is.

MET WELKE FACTOREN WERD REKENING HOUDEN BIJ HET UITWERKEN VAN DEZE BOODSCHAP?

  • De keuzevrijheid van de roker: niet elke roker wil op dezelfde manier stoppen. Eigen voorkeur, kostprijs van de ondersteunende hulpmiddelen, e.d. spelen een rol.
  • De meeste rokers stoppen zonder hulp, maar stoppen mét hulp verhoogt de slaagkansen aanzienlijk. Zeker als men op de lange termijn gestopt wil blijven. Nog te weinig rokers kennen de effectieve hulpmiddelen en kwaliteitsvolle hulp die in ons land beschikbaar zijn en door het ziekenfonds (gedeeltelijk) terugbetaald wordt.
  • Stoppen met roken is meestal een (leer)proces van opeenvolgende stoppogingen. Weten de meeste rokers dit of laten ze zich door mislukte stoppogingen ontmoedigen?
  • Een goede voorbereiding en sterke motivatie zijn belangrijk voor wie een ernstige stoppoging wil ondernemen.
  • De roker is zelf verantwoordelijk voor stoppen en gedragsverandering. Niemand kan in zijn plaats stoppen. Maar tegelijk is roken ook een chronische verslavingsaandoening die hardnekkig kan zijn.
  • Roken hangt sterk samen met een lagere sociaal-economische achtergrond. Beginnen en blijven roken wordt in grote mate gestuurd door omgevingsfactoren. Laagopgeleiden en kwetsbare groepen roken meer. Rookgedrag wordt vaak aan de volgende generatie ‘doorgegeven’. Zeker voor groepen die moeilijker kunnen stoppen en het financieel moeilijker hebben kan gepleit worden voor intensievere hulpverlening en begeleiding. En voor het gratis of goedkoper beschikbaar maken van kwaliteitsvolle rookstopondersteuning.