E-sigaret: harm reduction vs strengere regulering?

Gezaghebbend rapport van de Royal College of Physicians

In de UK verscheen het rapport ‘Nicotine without smoke. Tobacco harm reduction’. Het zet de mogelijk positieve rol van de e-sigaret bij harm reduction in de verf.

De potentiële gevaren van de e-sigaret worden onderkend (mogelijke renormalisatie van roken, mogelijk opstapje naar roken voor minderjarigen, gebruik van de e-sigaret voor kortstondig in plaats van definitief stoppen met tabak, …. ), maar afgewogen tegen de feitelijke ontwikkelingen in de UK. Volgens het rapport doen deze negatieve gevolgen zich momenteel niet voor in de UK. Vooral de opportuniteiten die de minder schadelijke e-sigaret als nicotineleverancier heeft, worden beklemtoond. Lees hier de key recommendations van het rapport.

Het rapport pleit voor een goede regulering van de e-sigaret, maar ook voor een goed evenwicht tussen regulering en het gebruik van de e-sigaret bij harm reduction: (toekomstige) gebruikers mogen niet ontmoedigd worden om de stap naar de e-sigaret te zetten door overregulering van de producten.

Opvallend is dat er in het rapport gewezen wordt op het feit dat “the tobacco industry has become involved in the e-cigarette market and can be expected to try to exploit these products and to undermine wider tobacco control work”.

Ierse reactie op dit rapport

De Irish Cancer Society stelt in een reactie op het rapport dat ze e-sigaretten op dit moment niet kan aanbevelen als rookstopmiddel. De voormalige minister van gezondheid Reilly, die in Ierland het dossier van de neutrale standaardverpakkingen tot een goed einde bracht, zei dat hij bezorgd is dat e-sigaretten een ‘gateway’ naar nicotineconsumptie kunnen worden.

FDA: strengere regulering in de Verenigde Staten

In Amerika heeft de FDA (Food en Drug Administration) voortaan zeggenschap over alle tabaksproducten,  e-sigaretten inbegrepen. De nieuwe regels zorgen er onder meer voor dat voor alle producten in heel Amerika een leeftijdsgrens van 18 jaar geldt bij de verkoop. Het doel is de volksgezondheid bevorderen, volgens de FDA.

Reactie op de FDA

Er was zowel lof als kritiek voor de strengere regulering voor e-sigaretten die er nu aankomt. De kritiek kwam van de e-sigaretindustrie, maar ook van sommige experts in tabakscontrole.

Volgens een artikel in de Washington Post zal de strengere regulering voor e-sigaretten ertoe bijdragen dat de volksgezondheid schade toegebracht wordt omdat de erkenning van e-sigaretten (en alle onderdelen) zeer duur wordt. Ook zouden kleine bedrijven zo uit de e-sigaretmarkt verdwijnen, en de grote tabaksbedrijven, die wel in staat zijn om aan alle reguleringsvereisten te voldoen, vrij spel krijgen.  Science daily publiceerde een aanmaning van tabakscontrole-experten aan de FDA “to have a broad “open minded”perspective when it comes to regulating vaporized nicotine products, especially e-cigarettes”.

Rapport uit Schotland over jongvolwassenen en de e-sigaret

Een nieuw rapport van de Schotse overheid over het bewustzijn, de ervaring en houding van jongvolwassenen tegenover de e-sigaret concludeert dat ‘the findings point to a clear role for the public health community in providing good-quality information while continuing to acknowledge that this is an area of emerging evidence. Increased understanding of the experiences and attitudes of young people is of interest to health promotion policy makers and practitioners who are exploring the role that e-cigarettes might play in encouraging smoking cessation.’ Die rol zal wellicht snel duidelijker worden in de nabije toekomst, ook bij ons, nu het KB over de e-sigaret er is).

Rokers willen duidelijke en betrouwbare informatie over de e-sigaret

In het tijdschrift Tobacco Control verschenen de resultaten van een kwalitatieve studie over de manier waarop nicotinebevattende producten, en e-sigaretten in het bijzonder, beleefd worden door uiteenlopende groepen van rokers, maar vooral door rokers uit kwetsbare groepen. Uit de conclusies onthouden we opnieuw een vraag naar meer duidelijkheid: “The ambiguity around e-cigarettes in public health debates and medical practice is reflected in the positions and concerns of smokers. There is a need for both clear, up-to-date trustworthy information about their benefits and risks, and stronger regulation”.

Strengere regels of niet?

In medicalnewstoday verscheen een verwijzing naar een oproep voor meer regulering van de e-sigaret, nodig om de volksgezondheid te beschermen.

Een (al iets ouder bericht) over onderzoek van een Amerikaans journalistenplatform maakte duidelijk dat de tabaksindustrie zelf een harde lobby voert om e-sigaretten veilig te stellen voor nieuwe wetgeving. Minder regulering dus.

Factsheet van ASH en reportage van de BBC

ASH publiceerde recent een factsheet over het gebruik van de e-sigaret onder volwassenen in Groot-Brittannië.

Bekijk ten slotte eens deze documentaire van Michael Mosley op de BBC: e-cigarettes, miracle or menace?