Over het gebruik van deze website

 

Copyright
Het overnemen van teksten (zonder illustraties) is toegelaten voor niet-commerciële doeleinden, mits bronvermelding:

“Bron: www.vlaanderenstoptmetroken.be, overgenomen in (jaartal) ”

teksten beschikbaar volgens "Creative Commons" licentie

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het VIGeZ kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Het dient benadrukt te worden dat deze website geen behandeling aanbiedt, doch gericht is op de gezondheidspromotie.

Links
Het VIGeZ is niet verantwoordelijk voor links die beheerd worden door derden. Het VIGeZ oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze sites betekent niet dat het VIGeZ alle elementen goedkeurt die deze website bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen het VIGeZ en de eigenaars van deze sites.

Contact
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw – www.vigez.be
G. Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel – Tel. 02 422 49 49 – Fax. 02 422 49 59

Zoeken